VDF

  • VDF

    VDF

    Viniliden fluorid (VDF) je normalno bezbojan, netoksičan i zapaljiv, ima blagi miris na eter. Jedan je od važnih monomera fluoro visokopolimernih materijala zajedničkog spola olefina, sposoban je za polimerizaciju i kopolimerizaciju. Koristi se za pripremu monomera ili polimera i sinteza intermedijera.
    Standard izvedbe: Q/0321DYS 007

Ostavite svoju poruku